Реалізовані проекти

За останні роки нашою організацією було реалізовано наступні найбільш важливі проекти, які значною мірою вплинули на розвиток громадського середовища регіону: § 2005- 2009 спільно з Вінницьким обласним комітетом молодіжних організацій реалізація …